Politica de confidențialitate site emfor.ro

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, EMFOR MONTAJ SA prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea integrală a principiilor, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

OPERATORUL DE DATE PERSONALE

OPERATORUL pentru datele dumneavoastră personale este EMFOR MONTAJ SA, o companie specializată în lucrări de construcții. Principalele activități desfășurate de EMFOR MONTAJ SA sunt legate de executia la cheie a lucrărilor de construcţii în special din domeniul energetic dar și din domeniile: civile, industriale, hidrotehnice, drumuri si poduri, fundatii speciale, etc.

Această Politică de Confidențialitate se aplică informațiilor colectate despre dvs. de către EMFOR MONTAJ SA, indiferent de modul în care acestea sunt colectate sau stocate și descrie, printre altele, tipurile de informații colectate despre dvs., modul în care informațiile dvs. pot fi utilizate, când informațiile dvs. pot fi divulgate, cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. și modul în care informațiile dvs. sunt protejate.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această Politică de Confidențialitate, EMFOR MONTAJ SA este un OPERATOR de date (așa cum acest termen este utilizat în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor – „GDPR”), ceea ce înseamnă că noi decidem scopul și mijloacele prelucrării și tipurile de informații de care avem nevoie pentru prelucrare.

Prezenta Politică acoperă informațiile colectate de către EMFOR MONTAJ SA  prin  diverse mijloace de comunicare, incluzând dar fără a se limita la următorul website: https://emfor.ro/

 

DETALII DE CONTACT

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică, puteți să ne contactați la coordonatele și prin formularul de contact din pagina web: https://emfor.ro/contact/ Sau la adresa: EMFOR MONTAJ SA, Candiano Popescu nr. 1, sector 4, București, România. Coordonatorul nostru pentru protecția datelor personale poate fi contactat la coordonatele și prin formularul de contact din pagina web: https://emfor.ro/contact/

 

DEFINIȚII

„Informații personale” înseamnă informații despre orice persoană sau de la orice persoană care poate fi identificată direct sau indirect.

„Proces”, „Prelucrare” sau „Procesat” înseamnă orice activitate care implică date personale, incluzând, dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea și utilizarea, dezvăluirea prin transmisie, ștergere sau distrugere.

Toate informațiile personale colectate și prelucrate de EMFOR MONTAJ SA sunt exclusiv din categoria informațiilor de business (numite în continuare „Business-To-Business” sau „B2B”).

Putem procesa următoarele categorii și tipuri de informații personale B2B despre dvs.:

 • Informații personale: numele ;
 • detalii demografice: formula de salut, titlul postului, informațiile despre companie și preferințele de limbă;
 • Date de contact: adresa de corespondență de afaceri; numărul de telefon fix și / sau numărul de telefon mobil; adresa de e-mail de afaceri;
 • Înregistrări de consimțământ: înregistrări ale oricărui consimțământ pe care l-ați dat, împreună cu data și ora, mijloacele de consimțământ și orice informații conexe (de exemplu, opțiunea de înscriere prin e-mail);
 • Informații despre locație: date care descriu locația geografică a dispozitivului dvs. („Date privind locația”).
 • Detaliile angajatorului: informațiile de contact ale angajatorului (în cazul în care interacționați cu noi ca angajat al unei companii) – inclusiv numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail – în măsura în care acest lucru este posibil;
 • Comentarii și opinii: orice comentarii și opinii pe care doriți să le trimiteți sau publicați în legătură cu EMFOR MONTAJ SA pe platformele sociale, inclusiv pe site-uri, forumuri și comunități.

De asemenea, colectăm alte tipuri de informații de la dvs. sau din alte surse, denumite în continuare „Informații despre companii”, care pot include, dar nu se limitează la:

 • Informații despre utilizarea de către a serviciilor, cum ar fi datele de utilizare;
 • Informații despre locația fizică aproximativă (de exemplu, orașul sau codul poștal) al unui computer sau al unui dispozitiv – derivat din adresa IP a unui astfel de computer;

 

CE CATEGORII DE INFORMAȚII PRELUCRĂM

În timpul proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

 • datele personale (de exemplu, numele );
 • detaliile de contact ale companiei (de adresa fizică a companiei dvs., adresa dvs. de e-mail pentru companie și telefonul companiei dvs.);
 • detalii ale angajatorului ;
 • informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru online, cu mediile sociale;
 • informații comerciale legate de cumpărare – tipul de produse și servicii cumpărate.

 

SCOPURI PENTRU CARE PUTEM PROCESA INFORMAȚIILE B2B

Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale în conformitate cu legislația aplicabilă, includ:

 • Furnizarea de oferte de produse și servicii pentru compania ;
 • Comunicarea prin orice mijloace privind știrile despre soluțiile și serviciile noastre, precum și feedback despre experiența dvs. de client și / sau utilizator al produselor și serviciilor noastre;
 • Conformitate legală: În conformitate cu legile aplicabile, ne rezervăm dreptul și este posibil să avem obligația de a furniza informații instanțelor judecătorești, legale și autorităților guvernamentale cu privire la orice utilizator al serviciilor atunci când există motive să creadă că utilizatorul încalcă Termenii Utilizați sau legi aplicabile. EMFOR MONTAJ SA își rezervă dreptul de a accesa și dezvălui orice informații, date, grafică, video, sunet, fișiere și alte conținuturi create, furnizate sau accesate de dvs. („Conținut”), pentru a respecta legile și legislația în vigoare.

 

CUM COLECTĂM INFORMAȚIILE

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:

 • direct de la (de exemplu, dacă ne contactați prin telefon, e-mail sau canale media sociale);
 • în cursul interacțiunilor noastre (de exemplu, dacă interacționați cu marketingul, vânzările sau asistența pentru clienți sau dacă ne vizitați standul la o expoziție);
 • atunci când faceți publice informațiile personale (de exemplu, dacă faceți o postare publică despre noi pe social media);
 • atunci când descărcați, distribuiți sau utilizați oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • atunci când interacționați cu orice conținut deținut de o terță parte;
 • este posibil să primim informații despre de la terțe părți (de exemplu, site-uri de rețele sociale);
 • de asemenea, putem reține informații despre prin simpla evidență a interacțiunilor cu dvs., cum ar fi de ex. detalii despre istoricul achizițiilor.

EMFOR MONTAJ SA nu este responsabil pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar despre dvs. în paginile publice ale rețelelor sociale sau prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email sau pe website. De asemenea, această politică nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. companiei EMFOR MONTAJ SA.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL

În conformitate cu prevederile Art. 6 (1) GDPR, prelucrarea datelor personale la EMFOR MONTAJ SA se realizează pe baza următoarelor temeiuri legale:

 • existența unei relații contractuale de prestări servicii;
 • existența unei relații de natură comercială bazată pe un contract de achiziții sau alte documente comerciale;
 • existența unei relații de business bazată pe legitimul nostru interes de a vă furniza soluții și servicii de cea mai bună calitate;
 • existența unei obligații legale, de natură comercială sau juridică, asociată anumitor tipuri de activități, precum emiterea sau plata unor facturi;
 • existența unui consimțământ al persoanei vizate, asociat prelucrării de date personale, în cadrul negocierii unor oferte sau al unor activități de comunicare directă prin site.

 

CE INFORMAȚII PARTAJĂM CU TERȚELE PĂRȚI

Este posibil să împărtășim informațiile dvs. B2B cu partenerii noștri, cum ar fi numele dvs., adresa poștală de afaceri, e-mailul de afaceri sau alt identificator, după cum partenerii noștri pot să colecteze informații și direct de la dvs.

Putem divulga informațiile dvs. de utilizator către: autoritățile juridice și de reglementare; consultanți externi; orice parte, dacă este necesar, în legătură cu procedurile judiciare; orice parte necesară pentru cercetarea, detectarea sau prevenirea infracțiunilor; orice cumpărător al serviciilor noastre de afaceri; și alți furnizori terți de publicitate sau de conținut utilizați în Servicii.

În cazul în care informațiile de pe website conțin legături către alte site-uri sau parteneri, celelalte site- uri sau parteneri pot avea practici de informare diferite de ale noastre. Trebuie să consultați întotdeauna politica de confidențialitate a terților pentru a afla cum este protejată confidențialitatea datelor dvs.

 

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

EMFOR MONTAJ SA nu transferă informațiile dvs. personale către alte locații din alte țări. În calitatea sa de antreprenor, EMFOR MONTAJ SA poate avea o serie de relații comerciale cu producători și furnizori de servicii internaționali. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează cu aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane.

Dacă aveți orice întrebare sau nedumerire legată de practicile de confidențialitate ale EMFOR MONTAJ SA, vă rugăm să ne contactați telefonic la numarul de telefon 021.336.01.20, prin email la adresa office@emfor.ro și prin formularul de contact din pagina web: https://emfor.ro/contact/ și vom răspunde într-un termen rezonabil după primirea solicitării dumneavoastră.

 

SECURITATEA DATELOR

EMFOR MONTAJ SA a implementat măsuri de securitate pentru a vă proteja informațiile de utilizator B2B.

Rețineți că transmiterea informațiilor prin Internet nu este complet sigură. EMFOR MONTAJ SA nu poate garanta securitatea datelor dvs. transmise prin intermediul internetului. Orice transmitere de date este pe propriul dvs. risc și sunteți responsabil pentru a vă asigura că informațiile personale B2B sunt trimise în siguranță.

 

PRECIZIA DATELOR

Facem demersuri rezonabile pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale sunt corecte și, dacă este necesar, actualizate. Vă putem contacta pentru a vă asigura că informațiile despre utilizator sunt actualizate și exacte. Ne puteți contacta telefonic la numarul de telefon 021.336.01.20, prin email la adresa office@emfor.ro și prin formularul din pagina web : https://emfor.ro/contact/ oricând, pentru a vă exercita drepturile legate de exactitatea datelor.

 

MINIMIZAREA DATELOR

Facem demersuri rezonabile pentru a ne asigura că informațiile dvs. de utilizator B2B pe care le procesăm sunt limitate la ceea ce este în mod absolut strict necesar în legătură cu scopurile stabilite în această politică sau când este necesar să vă furnizăm servicii sau să accesați și să utilizați produsele și serviciile.

 

REȚINEREA DATELOR

EMFOR MONTAJ SA păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate EMFOR MONTAJ SA sunt stocate în cadrul sistemelor interne sau ale furnizorilor de stocare în cloud din cadrul Uniunii Europene.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către EMFOR MONTAJ SA, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea EMFOR MONTAJ SA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare – precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către EMFOR MONTAJ SA, a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EMFOR MONTAJ SA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către EMFOR MONTAJ SA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
   • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al EMFOR MONTAJ SA sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care EMFOR MONTAJ SA poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
   • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar;
 • dreptul de a vă adresa Justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

Este posibil să solicităm dovada sau necesitatea de a vă verifica identitatea înainte de a putea pune în aplicare aceste drepturi.

 

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

EMFOR MONTAJ SA poate schimba din când în când această politică, pentru a reflecta modificările aduse politicilor noastre de confidențialitate a datelor și colectarea de informații cu caracter personal. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate va fi postată pe site-ul nostru https://emfor.ro/